Η εταιρία μας συμμετείχε στην πρόσφατη

έκθεση Mostra rota & Δωρέκθεση, με τις

νέες συλλογές από Χριστουγεννιάτικα

κεριά και όλα τα νέα κεριά ροής.

 

Στην σελίδα Διακοσμητικά κεριά, μπορείτε

να δείτε τις φωτογραφίες όλων των

κωδικών, ή εναλλακτικά να μας

επισκεφθείτε προκειμένου 

να  δείτε τα κεριά μας 

                                                                                             από κοντά.

UA-36140353-1